D E S P R E   N O I

 

Antichităţi România(format A4, policromie, 4 ediţii/an) a debutat în luna decembrie 2003 şi a apărut fără întrerupere de atunci încoace. Ajunsă în aprilie 2016 la ediţia cu numărul 68, ea a fost şi rămâne prima şi singura publicaţie din ţară dedicată prioritar pasionaţilor de arte decorative.

Principalele ei rubrici permanente sunt astfel concepute încât să răspundă interesului unor largi categorii de cititori, de la iubitorii de artă până la muzeografi, de la colecţionari până la comercianţii de antichităţi.

Însoţite de o bogată ilustraţie color, obţinută adesea de la mari muzee ale lumii, articolele oferă amatorilor fascinaţi de acest vast domeniu al creativităţii artistice posibilitatea de a-şi satisface fireasca preocupare de documentare, îmbogăţire a cunoştinţelor şi rafinare a limbajului de specialitate.

Principalele rubrici permanente ale revistei Stiluri, firme, autori , Povestea obiectelor, Pagini din istoria artelor plastice, Colecţii şi destine; Remember, Timpuri şi veşminte; Din lumea largă, Repere bibliografice - asigură echilibrul între subiectele de factură teoretică şi cele de interes practic imediat.

Paginile revistei sunt deschise tuturor experţilor români în arte decorative care doresc să contribuie, prin experienţa lor profesională, la familiarizarea publicului iubitor de artă cu diversitatea faţetelor şi subtilităţile unui domeniu explorat doar sporadic în literatura de specialitate din România.

Invităm conducerile muzeelor a căror activitate are tangenţă cu profilul Antichităţi România să utilizeze paginile revistei ca pe un vehicul suplimentar de informare a opiniei publice asupra zestrei şi evenimentelor pe care le organizează.